Hunden och resor

Om man har en hund kan det hända att man måste resa bort. Ibland kan man ta med sig hunden men hur ska man göra om det till exempel rör sig om en tjänsteresa till ett annat land? Ska man välja hunddagis eller finns det andra lösningar som kanske är bättre?

En hund bör aldrig vara ensam längre än fem timmar och det är därför fler och fler hundägare som upptäcker hur många fördelar det finns med att ha hunden på ett hunddagis. Detta dagis fungerar liknande det för barn. Hunden lämnas in på morgonen och kan sedan hämtas igen när man avslutat arbetsdagen. Hunden har det bra och blir väl omhändertagen hela tiden och får både mat, vatten, umgänge och promenader. Hos vissa dagis kan hunden också få pälsvård träning eller massage.

Hos Jordbruksverket finns föreskrifter som säger att en hund som inte har tillgång till rastgård, utan som hålls inomhus, ska rastas regelbundet. Denna regelbundenhet ska ses till hundens hälsotillstånd och ålder. En sjuk och gammal hund kan alltså behöva rastas oftare än en ung, frisk hund. Om man däremot har en hund som permanent står i rastgård ska den rastas minst två gånger per dag på en annan plats. Detta måste man tänka på vid resor.

mts_best