Livräddning

Om man har en lite större hund kan man träna så kallad bruksträning med den. I denna form av träning ingår till exempel att en hund ska kunna simma ut i vatten och rädda en person som håller på att drunkna.

En hund som har denna uppgift måste gilla att simma och den måste också vara stark nog att kunna bogsera en vuxen människa in till land.

En annan form av livräddande hund är hundar som kan känna om en människa håller på att få epileptiska anfall, eller en hund som märker om en diabetessjuk person håller på att få en farlig nivå blodsocker i kroppen. Dessa hundar kan varna i tid så att personen kan söka hjälp, eller hinna ta medicin innan något händer. Hunden är i dessa fall också ofta tränad till att söka upp hjälp om något händer och också på att sedan leda en annan människa fram till den sjuke. Hundar med detta yrke har ofta en väst eller liknande som visa att den är just en livräddningshund och om en sådan kommer fram bör man alltid följa med den för att kunna hjälpa den sjuke.

mts_best