Jakt

Många av de allra mest populära hundraserna i dag är just jakthundar i grund och botten. De har ofta många egenskaper som eftersträvas oavsett om man jagar med hunden eller inte. Just ordet jakthund är ett mycket stort begrepp och de allra flesta hundar har förfäder som någon gång använts till jakt. Det gäller även för sådana hundar som man absolut inte brukar se i jakt-sammanhang i dag eftersom att aveln inte längre riktar in sig mot att få fram bra jakthundar.

Detta gäller till exempel för för rasen King Charles Spaniel. Från början var denna ras en ren jakthunds-ras, men i dag är det inte vidare troligt att någon skaffar sig en sådan hund för att jaga med den. Rasen har till exempel för många hälsoproblem för att kunna fungera som en jakthund. Även Pudel är en hundras som från början användes för jakt på fågel. I dag är det inte vidare troligt att man ser en pudel på jakt eftersom att aveln sedan länge riktat in sig på att skapa hundar avsedda för utställning.

Historiskt har jakthundarna använts för flera olika sorters jakt och så sker också i dag. Raserna har just därför avlats fram för att passa till olika saker. Många jakthundar kan ha en specialitet och bara jaga en sorts djur, medan andra kan ha stora kompetenser och utföra flera olika jakter och uppgifter kring jakten. Många jägare använder därför hellre blandraser än de rasrena hundarna eftersom blandraser ofta har ett bredare arbetssätt. Ofta kan en blandrashund med gott resultat utföra flera uppgifter i samband med en och samma jakt.

När det gäller en jakthunds egenskaper kan dessa vara sådana som också kommer väl till pass i flera andra sammanhang. En duktig spårhund kan till exempel inte bara söka under jakten utan den kan också finna djur som skadats av trafik eller liknande. En hund som söker bra kan också hitta människor som gått vilse, eller som utsatts för något brott.

Om man vill skaffa en jakthund är det bra att veta hur och vad man vill jaga innan man skaffar hunden. En jakthund kan till exempel fungera som en apporterande hund, vilket är bra om man jagar fågel. En drivande hund fungerar bra på rådjur, älg och hare, medan en eftersökshund söker efter djur som blivit skadeskjutna eller som skadats i trafiken. Det finns också så kallade grythundar av mindre raser. Dessa räds inte att gå ner i olika gryt för att jaga ut grävlingar, harar, rävar eller andra djur.

En jakthund kan ofta råka ut för skador, och ibland är dessa mycket allvarliga. Det kan vara bra att komma ihåg om man skaffar en sådan typ av hund. Ibland kan hundens skador bli så pass allvarliga att hunden inte överlever.

mts_best