Sök

En annan mycket vanlig arbetsuppgift för hundar är att söka efter olika saker. Hundar används ofta inom polisen eller tullen för att söka efter droger i paket, bostäder eller utomhus. Hunden kan också läras att söka efter vapen eller andra föremål.

En annan sak hunden ofta används till är så kallade personsök. Det kan till exempel handla om att en person gått vilse och man behöver hitta denne. Det kan också röra sig om att någon utsatts för ett brott och man behöver söka efter personen eller den man misstänker utfört brottet. Hundens känsliga nos kan känna dofter på långt håll och även efter en lång tid. Det finns också så kallade ID-hundar som kan användas för att söka rätt på djur som försvunnit. Detta har blivit mycket populärt på senaste tid.

Man kan i princip lära sin hund att söka efter vad som helst. Många lär sina hundar att söka efter svampar som kantareller och för detta behövs ingen speciell hund. Det är dock en fördel om hunden verkar gilla att spåra och leta efter saker. När man lär hunden att spåra är det viktigt att man tar det lugnt och gör sökandet roligt.

Man behöver få tag i det hunden ska spåra innan man påbörjar träningen. Sedan är det dags att vänja hunden vid att det den ska spåra är något positivt. Om man har en ung hund måste man tänka på att ta det lugnt så att den inte blir för trött och börjar tycka att träningen är tråkig.

Man kan börja med att låta hunden nosa på föremålet och då belöna den med godis. Sedan kan man stegvis gå över till att hunden ska söka efter saken på ett kort avstånd, som sedan gradvis blir längre och längre. Till slut kommer hunden automatiskt att förstå att det är positivt att hitta föremålet och att hunden får en belöning när den gör så.

Om man vill lära sin hund att söka efter människor är det viktigt att hunden är social och inte blir arg eller hotfull om den träffar främmande. Ett barn som gått vilse bör inte bli skrämd av hunden utan när hunden vet att den är nära bör den ta det lugnt och visa att den inte är farlig.

mts_best