Hundens användningsområden genom historien

Från början, när vargarna började domesticeras, hade de egentligen inget användningsområde. Tids nog började människan inse att hunden var ett bra sällskap och att den också var effektiv när det gällde att jaga för att skaffa mat. Det var så hunden började användas.

När hunden sedan blev ett mer vanligt inslag och människan märkte att man kunde lära hunden saker fick den allt fler arbetsuppgifter. Hunden fick till exempel vara med och vakta får och skydda dem från rovdjur ute på ängarna. Människan märkte också att hunden var duktig på att vakta gården och då fick hunden också en uppgift i detta.

I dag har man märkt att hunden är duktig på långt mycket mer än detta. Hunden är i dag ett sällskapsdjur, men den har ofta också flera uppgifter i livet. Många hundar arbetar till exempel i skolor, och inspirerar där barn till att läsa olika saker. Många barn som har svårt att läsa finner det till exempel rogivande att läsa högt för en hund som inte kritiserar läsningen på något sätt. Andra hundar fungerar som terapihundar. En hund kan också hjälpa blinda att kunna ta sig fram i trafik eller folksamlingar.

Det är ofta som så att hundar anpassar sig bra till olika situationer. De bryr sig heller inte om ifall en person ser annorlunda ut eller om denne pratar lite annorlunda. Hunden är alltså ett mycket bra sällskap för alla, även för dem som har lite svårt för att komma ut och träffa andra människor.

mts_best