När en hundägare avlider

Det är alltid svårt och sorgligt när någon avlider. Ibland kan det också vara så att det finns djur med i bilden och då måste man se till att någon kan ta hand om dem. Men hur ska man gå tillväga när en hundägare avlider och finns det någon möjlighet för den hundälskande personen att ha hundar med under begravningen?

Kontakt med begravningsbyrå

Det första som sker när någon avlidit är i regel att en kontakt tas med en begravningsbyrå i Malmö eller på en plats nära den avlidne. Det finns dock undantag från det här, men det är främst vid så kallade onaturliga dödsfall där man misstänker att ett brott kan vara aktuellt. En begravningsbyrå kan vara behjälplig med allt från transport av kroppen till juridiska frågor, planering av begravning och mycket annat.

Omplacering av hunden

Om hundägaren inte skrivit något speciellt om vad denne vill ska hända med hunden börjar arbetet med att finna ett annat hem. Kanske finns det redan en anhörig som kan tänka sig att ta hand om hunden och då är det förstås bra. Annars måste man hitta någon annan som kan ta sig an den. Fram till dess måste dock någon sköta hunden. Man kan inte bara lämna den vind för våg. Ett annat alternativ är att kontakta hundstall eller liknande i närheten och fråga om de kan tänka sig att omplacera hunden. Ibland kan man då få betala för foder och liknande under tiden hunden är uppstallad.

Kan hunden bli deprimerad?

En hund som har levt med en matte eller husse under hela livet och själv börjar bli till åren kan bli mycket ledsen när den trygga vardagen bryts upp och hussen eller matten försvinner plötsligt. Hunden kan många gånger inte förstå vad det är som har hänt och den kan rent av bli deprimerad. Ofta ser man då att hunden äter mindre, den kanske inte vill leka och den kan se ledsen ut. Ibland får man ta hunden till veterinären för att få hjälp. Många gånger mår hunden bättre efter ett tag men så är inte alltid fallet. Om hunden är gammal kan det i vissa fall vara bättre för den att få somna in.

Hundar på begravningen

Om man gillat hundar kan det vara en självklarhet att de också ska få vara med på begravningen. Om den ska hållas i kyrkan kan hundar ofta inte vara med men det finns inget som hindrar att man håller en begravning eller en minnesstund på annan plats. Kanske i en park, på en lantgård eller hemma hos någon. Då kan hundarna också vara med och ta ett slags sista farväl. Det kan bringa en form av glädje i en annars sorglig stund.

mts_best