Hundens historia

Hunden ses som en av människans allra äldsta husdjur. Från början kommer hunden från domesticerade vargar. Vargarna har domesticerats genom att de under en tid uppehållit sig kring människans boplatser. Vargarna har genom att leva på människans matrester blivit än tamare för varje generation. Man tror att den allra första domesticeringen först skett i Mellanöstern, Europa eller Kina. Man ha hittat kvarlevor och hundliknande fossiler som visar hunden i människans sällskap så långt tillbaka som 30 000 f. Kr. Det finns också torvhundar från år 7 000 f. Kr., som bland annat hittats i Östasien. Man har också funnit skelett från hundar i Oberkassel, Düsseldorf,

samt Nordrhein-Westfalen. Människor levde här för ungefär 15 000 år sedan. Man har gjort en amerikansk studie år 2010 och där menar man att domesticeringen av vargen skedde för 12 000 år sedan i Mellanöstern. Det var då jordbruk uppstod på denna plats.

Hundens latinska namn är idag Canis lupus domesticus eller Canis lupus familiaris. Från början fanns bara en hundras, men nu har flera raser framavlats av människan för att denne vill få fram specifika egenskaper i hunden. Hunden har med andra ord en lång historia.

mts_best